Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 • потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки;
 • промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій «А» або «Б» за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;
 • підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 ( 1734-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);
 • об’єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
 • висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
 • підземні споруди різного призначення;
 • пам’ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;
 • тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;
 • об’єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення;
 • об’єкти, на яких виконуються роботи із збирання та/або заготівлі ранніх зернових і озимих культур. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2009-п ) від 21.10.2009 }
 • До суб’єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать також суб’єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. Під час проведення планової перевірки зазначених суб’єктів органи державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (виконаних робіт) на об’єктах. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2009-п ) від 21.10.2009 }


До суб’єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 • промислові та складські будівлі, які належать до категорії «В» за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;
 • об’єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники;
 • об’єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об’єкти торгівлі, громадського харчування,
  підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);
 • будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;
 • музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв’язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків;
 • будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно);
 • багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику належать суб’єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

 • державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних);
 • дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних);
 • невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;
 • інші суб’єкти господарювання, які не увійшли до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

Не повірите, але наш сайт знайшли коли шукали:

 • субекти господарювання з високим ступенем ризику
 • висока ступінь ризику
 • до яких споруд відносяться склади
 • ступіь ризику пожежна безпека
 • суб єкти господарювання з високим ступенем ризику
 • ступінь ризику пожежної безпеки категорії " в"
 • високого ступеня прийнятого ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать
 • середня ступінь ризику пожежної безпеки
 • високий ступень прийнятного ризику
 • незначний ступінь ризику підприємства